Historia Dworu Słupia

Dwór z poł. XIX w.

W drugiej połowie XIX wieku majątek Kaszewicki posiadał kilku właścicieli, którzy nie dorównywali swoim poprzednikom pochodzeniem (m.in. Bonawentura Rudzki i Ludwik Feigin). Ich sukcesor, Edward Żakowski w 1923 roku odstąpił tutejsze posiadłości Zygmuntowi Witoldowi Wesołowskiemu herbu Korczak. Nowy właściciel postanowił wybudować sobie okazałą siedzibę, dwór w stylu polskim, około 1 kilometra od Kaszewic, w Słupi. Udało mu się zakończyć inwestycję w stanie surowym, niestety potężnie się zadłużył i w listopadzie 1925 r. został zlicytowany. Niewykończony budynek nabył Adam Szczerbiński, który po kilkunastu miesiącach pozbył się go z zyskiem na rzecz Stanisława Sułkowskiego

z Głoskowa. Właściciel postanowił, że urządzi we dworze hotel i kasyno gry. Z przyczyn finansowych zrezygnował z realizacji tego pomysłu i w styczniu 1928 r. sprzedał wszystko Annie Skibniewskiej, żonie ziemianina spod

Lwowa, Władysława Skibniewskiego. Skibniewscy zakończyli wreszcie budowę dworu. Podczas wojny okupanci hitlerowscy odebrali ziemię Polskim właścicielom powierzając wszystko zarządcy komisarycznemu rezydującemu na plebani

w Kaszewicach. Po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne rozparcelowały majątek. We dworze od 1949 roku

znajdował się ośrodek kolonijny dla dzieci pracowników fabryki żarówek „Polarn” w Pabianicach. W latach 80-tych dworek należał do bełchatowskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Po zamknięciu popadał w ruinę i został całkowicie zdewastowany.

Stan obecny

Kilka lat temu Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, które w 2003 r. przejęło obiekt od Skarbu Państwa, planowało remont dworku z przeznaczeniem na centrum konferencyjne hotel i kawiarnie. Na początku 2011r dwór kupił od skarbu państwa prywatny przedsiębiorca Zbigniew Firek. Dzięki jego inwestycjom i energii, zabytkowy dworek odzyskał urodę z czasów swej największej świetności.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych prawomocną decyzją numer KL.IV-5340/13/86 z dnia 3.07.1986 wydaną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Piotrkowie Trybunalskim.

This will close in 20 seconds